ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

“EASY LEARNING”- ΒΙΛΛΥ ΚΟΝΔΥΛΙΔΟΥ

Πιστοποίηση

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Δια Βίου Μάθησης “Easy Learning”- Βίλλυ Κονδυλίδου είναι το μοναδικό πιστοποιημένο σχολείο-μέλος του Δικτύου Ποιοτικών Κέντρων Ξένων Γλωσσών QLS στο Ν. Καβάλας.

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

Στο σχολείο μας παρέχονται οι υψηλότερες εκπαιδευτικές υπηρεσίες εστιάζοντας στο μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή μας με τη διεξαγωγή του «ΑΡΙΣΤΟΝ» τεστ της Computer Academy.

Στόχος

Στόχος μας, η εκμάθηση των ξένων γλωσσών ακολουθώντας τη διαφοροποιημένη διδασκαλία που βοηθάει τους μαθητές μας να αγαπήσουν τόσο την κουλτούρα όσο και τη ξένη γλώσσα
της κάθε χώρας.

Επιδοτούμενα προγράμματα

Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και Πιστοποιημένο εξεταστικό Κέντρο Πληροφορικής  της UCERT  διεξάγονται τα  επιδοτούμενα προγράμματα e-κπαιδευθείτε τα οποία έχουν ως στόχο την εκπαίδευση και πιστοποίηση στις βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής που οδηγούν στην απόκτηση πιστοποιητικού αναγνωρισμένου από τον ΑΣΕΠ.  Στο ΚΔΒΜ υλοποιούνται Επιμορφωτικά Σεμινάρια με σκοπό την απόκτηση Πιστοποίησης αναγνωρισμένης από το κράτος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στα τηλέφωνα:
2510 62 00 30 & 6974770495

Πιστοποιημένο Συνεργαζόμενο Εξεταστικό Κέντρο της UCERT

Αποκλειστικός αντιπροσώπος του Πανεπιστημίου Frederick της Κύπρου, στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια για την προώθηση και διεξαγωγή των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών δια ζώσης και εξ’  αποστάσεως, προγραμμάτων σπουδών αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Σεμινάρια

Μεταπτυχιακά

Ξένες Γλώσσες

Πληροφορική

Blog

Κέντρο Σχολικής Μελέτης

Εδώ μαθαίνεις με τον ξεχωριστό τρόπο, που σου ταιριάζει!

Η μέθοδος

Διαφοροποιημένη διδασκαλία ανάλογα με το μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή.

Ο Έλεγχος

Αξιοποίηση των ξεχωριστών ικανοτήτων κάθε μαθητή από εκπαιδευμένους καθηγητές.

Τα αποτελέσματα

Τακτική και εξατομικευμένη ενημέρωση γονέων για την πρόοδο των παιδιών.

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε;

Δώστε την ευκαιρία στα παιδιά σας να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους στο μέγιστο!