ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Με την ποιοτική διαφορά του QLS.

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μέλη του QLS
οι μαθητές μας μαθαίνουν με έναν ξεχωριστό τρόπο
που βασίζεται στις ιδιαίτερες δεξιότητές τους.

 • Διαφοροποιημένη διδασκαλία ανάλογα με το μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή
 • Αξιοποίηση των ξεχωριστών ικανοτήτων κάθε μαθητή από εκπαιδευμένους καθηγητές
 • Εκπαιδευτικό υλικό με την σφραγίδα QLS
 • Μάθηση με την χρήση τεχνολογίας στην πράξη
 • Συχνές αξιολογήσεις των μαθητών
 • Τακτική και εξατομικευμένη ενημέρωση γονέων για την πρόοδο των παιδιών
 • Άριστα αποτελέσματα στις εξετάσεις γλωσσομάθειας
 • Μόνιμες και καταξιωμένες συνεργασίες

| University of Cambridge | Hellenic American Union | People Cert | Institut Français Grèce | Computer Academy | Psychometric Series | Eaquals

Με το School of Excellence τα παιδιά δεν μαθαίνουν απλώς μία γλώσσα. Την γνωρίζουν ουσιαστικά.

Μερικά από τα προγράμματα είναι:
Debate Club – Όμιλοι Επιχειρηματολογίας
Volunteering – Δράσεις Εθελοντισμού
Events – Μαθητικά Συνέδρια
Exam Guides – Οδηγοί επιτυχίας στις εξετάσεις γλωσσομάθειας
Study Planner – Οργάνωση μελέτης & ύλης

Με το QLS Learning Profile εντοπίζουμε το ξεχωριστό προφίλ κάθε μαθητή και τον βοηθάμε να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις δυνατότητες του. Πολλές φορές αποδεικνύεται πως μια φαινομενική αδυναμία του μαθητή γίνεται η μεγαλύτερη δύναμή του! Οι καθηγητές μας έχουν λάβει την απαραίτητη εξειδικευμένη εκπαίδευση και προσαρμόζουν τον τρόπο διδασκαλίας τους σε κάθε μαθητή ανάλογα με το προφίλ του.

Έτσι κάθε μαθητής:

 • Συστηματοποιεί την μελέτη του
 • Θυμάται με μεγαλύτερη ευκολία
 • Διαβάζει σε πολύ λιγότερο
  χρόνο από πριν